Reference

Uvádíme pouze vybrané reference.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Komplexní údržba dřevin na objektech po celé ČR

Městská část Praha 12
Komplexní údržba dřevin od roku 2014

Obecní úřad Modletice
Kácení a ošetřování stromů, odborné posudky

Město Říčany
Komplexní údržba dřevin od roku 2013 – odborné posudky, inspekce a výměny bezpečnostních vazeb, ošetřování a kácení stromů.

Město Štětí
Komplexní údržba dřevin

Reluktivační Výstavba Most 
Řez a kácení cca 300 ks stromů ve městě Litvínov

Lotyšské velvyslanectví
Vypracování odborného posudku na stromy na ambasádě.

Městská část Praha–Šeberov
Vypracování odborného posudku na stromy na hřbitově, ošetřování a havarijní kácení stromů.

Městská část Praha 3
Kácení a ošetřování stromů na vrchu sv. Kříže.

CTR Group a.s.
Kácení dřevin a následná likvidace na pozemcích pro budoucí výstavbu.

Green Garden Hotels s.r.o.
Havarijní kácení

Obec Petříkov
Vypracování odborného posudku na současný stav stromů a návrh pěstebních opatření.

MBC servis s.r.o.
Vypracování odborného posudku a následného kácení 5 ks topolů v objektu základní školy

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Vypracování odborného posudku na současný stav stromů a návrh pěstebních opatření včetně realizace

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy – Betlémská

Dendrologický průzkum, arboristické práce, revitalizace atria školy a pravidelné údržby zeleně

Městský úřad Neratovice
Ošetřování stromů kolem hrobky Františka Palackého, návrh a realizace výsadby v různých částech Neratovic.

Mateřská škola Harmonie, Neratovice
Dendrologické průzkumy, ošetření stromů, havarijní kácení.

Dům dětí a mládeže, Neratovice
Dendrologické průzkumy, ošetření stromů, instalace bezpečnostních vazeb, havarijní kácení.

Obecní úřad Mukařov
Bezpečnostní řez dubů a starého třešňového sadu a památných lip

Safetrees s.r.o.
Zaměstnanec, inventarizace dřevin.

Základní a mateřská škola J. A. Komenského
Kácení a bezpečnostní řez stromů.

Péče o stromy pro řadu soukromých subjektů a firem.