Ochrana stromů při stavební činnosti

Provádíme ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch a odborné konzultace při stavebních činnostech dle platných norem ČSN 83 9061.