Prořez stromů

Dle stáří, druhu a aktualního stavu stromu provádíme výchovný, zdravotní, bezpečnostní, redukční nebo přírodě blízký řez stromu.

Výchovný řez

Provádí se u mladých stromů, zhruba do 10–15 (20) let po výsadbě. Výchovným řezem se snažíme dosáhnout správné architektury koruny, eliminovat růstové defekty v jeho počátcích a přizpůsobit korunu daným stanovištním podmínkám (úprava podchozí a podjezdové výšky atd.). Odstraňují se také větve suché, nalomené, křížící se apod. Jediný řez, při kterém můžeme zasáhnout až do kosterního větvení stromu bez rozsáhlejších poranění.

Zdravotní řez

Cílem tohoto řezu je do budoucnosti udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňujeme především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené a jinak provozně nebezpečné, dále větve křížící se, zahušťující korunu a nevhodně postavené a pahýly po ulomených větvích.

Bezpečnostní řez

Minimalistická verze zdravotního řezu, kdy hlavním cílem je provozní bezpečnost – tzn. bezpečný strom. Proto se odstraňují pouze větve hrozící pádem ze stromu (větve suché, nalomené, napadené dřevokaznými houbami apod.).

Redukční řez

Redukční řezy slouží ke zmenšení koruny stromu. Ať už z hlediska redukce směrem k překážce (budovy, elektrické vedení) nebo symetrizace koruny, či obvodové redukce sloužící ke snížení těžiště a tím lepší stability stromu.

Přírodě blízký řez stromů

Jedná se o stále ještě mladou a rozporuplnou metodu ošetřování stromů, kdy jde o napodobení a podpoření přirozených pochodů ve stromech a jejich okolí. Provádí se k ošetřování stárnoucích, starých nebo odumírajích stromů s mnoha formami života.

Řezy se zaměřují především na nutnost obvodové redukce, péči o větve ve spodních částech koruny a přítomnost odumřelých větví. Tím se nenaruší přirozený vzhled stromu.

Využívá se zde „korunkový řez“ – simulace přirozeně zlomené staticky slabé větve tak, aby ze země řezná plocha připomínala přirozený zlom. Přírodě blízký řez lze využít pouze výjimečně např. na velmi starých solitérních stromech v krajině či parku, kde nehrozí bezprostředně ohrožení zdraví a majetku.