Statické zajištění koruny stromů (bezpečnostní vazby)

Při správné instalaci bezpečnostní vazby lze výrazně snížit riziko odlomení části koruny a prodloužit životnost stromu.

Bezpečnostní vazby je vhodné použít, pokud jsou na stromě defekty jako tlakové větvení, trhliny, infikované větve nebo sekundární koruny.

Jako bezpečnostní vazby se nejčastěji používají lana se syntetických materiálů (cobra, gleistein) – vazby nedestruktivní, nebo vazby destruktivní (vrtané) ke kterým se používají ocelová lana.