Ošetřování přestárlých (senescentních) stromů

Při ošetřování senescetních stromů je nutné řešit kromě provozní bezpečnosti také funkci ekologickou.

Staré stromy jsou unikátním domovem pro mnoho dalších organizmů, které jinde žít nemohou. Cílem tedy je, aby se pokud možno co nejdéle prodloužila doba, kdy bude moci plnit svou ekologickou, ale i historickou a kulturní funkci na daném stanovišti.