Odborné posudky zdravotního stavu a perspektivy stromu

Vypracujeme na přání zákazníka posouzení zdravotního stavu a perspektivy stromu či skupiny stromů za použití především vizuálních metod.

Předmětem odborného posudku je zaevidovat základní vlastnosti (obvod kmene, výška, výška nasazení koruny, průměr koruny, věková kategorie), zdravotní stav a vitalitu. Hodnotí se nadzemní část stromů. Posudek dále zahrnuje návrh pěstebních opatření pro dřeviny z hlediska jejich zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a perspektivy.

U zvláště hodnotných stromů jsme schopni zajistit přístrojové hodnocení. Hlavní výhodou je, že se zjišťuje i stav a nosnost kořenového systému. Používají se tzv. tahové zkoušky z nichž lze vypočítat odolnost vůči zlomu, ukroucení a vývratu. Tahové zkoušky jsou využívané především v případech, kdy je nutné exaktní zjištění stability hodnotných stromů na frekventovaných stanovištích, příp. při narušení kořenového systému stromů (např. při nevhodně realizované výkopové činnosti).